Çocuk Romatoloji Okulu

Mevcut Slaytları PDF formatı olarak aşağıdaki bağlantılara tıklayarak indirebilirsiniz.

 • Çocuklarda Kas İskelet Sistemi Ağrılarına Genel Yaklaşım – PDF
 • Çocuk Romatolojisi Anamnez, Fizik Muayene ve Laboratuvar Kullanımı – PDF
 • “Juvenil İdiopatik Artrit” Tedavi-İzlem – PDF
 • Sistemik Lupus Eritematozis Etyopatogenez ve Patolojik Bulgular – PDF
 • Sistemik Lupus Eritematozus (Klinik bulgular, Tedavi ve İzlem) – PDF
 • Jüvenil İdyopatik Artrit – PDF
 • Aciller ve Yönetimi 1 – PDF
 • Aciller ve Yönetimi 2 – PDF
 • Aciller ve Yönetimi 3 – PDF
 • Romatolojik Hastalıklar ve Böbrek – PDF
 • Romatolojik Hastalıklarda Laboratuar – PDF
 • Romatolojik Hastalıklarda Ölçütler – PDF
 • Romatolojik Hastalıklar ve Deri – PDF
 • Çocuklarda Hareket Sistemi Muayenesi – PDF

Çocuk romatoloji yan dal uzmanları için derneğimizin düzenlediği radyoloji ve ultrasonografi kursu başarıyla tamamlandı. Tüm eğitmenlere ve katılımcılara teşekkür ederim.