Kuruluş ve Amacı

Çocukluk romatizmal hastalıkları özellikle kas-iskelet sistemi (eklemler ve kaslar), damarlar, ve cildin akut ve kronik inflamasyonuyla karakterize multisistem hastalıklardır. Çocuk polikliniklerine başvuran hastalar irdelendiğinde romatizmal hastalıkların ilk 5 neden arasında yer aldığı, endokrin ve kardiak hastalıklardan daha önde olduğu saptanmıştır. Ülkemizde durumun benzer olduğu düşünülmektedir. Yakın tarihli saha çalışmasında ülkemizde ailevi Akdeniz ateşi (FMF) 1/1000, juvenil romatoid artrit (çocuk çağı romatoid artriti) 6/10.000 sıklığında görülmektedir.

Yine romatizmal hastalıkların içinde olan sistemik lupus eritematosus, Henoch Schönlerin purpurası, poliarteritis nodosa ve Takayasu artriti ülkemizde, kesin epidemiyolojik veriler olmamakla birlikte, batı ülkelerinden daha çok görülmektedir. Bu hastalıklarda tanı konulmasında gecikme, tedavi ve izlem dönemlerindeki mevcut yetersizlikler ve yanlış tedavi, kalıcı eklem bozuklukları, cerrahi gereksinimler, sekonder amiloidoz, kronik böbrek yetmezliği, körlük, yaşam kalitesinde bozulma (dolaylı olarak iş gücü kaybı, ruhsal ve sosyal sorunlar, ayrıca aile dinamiğinin bozulması) ve ölüme neden olmaktadır. Bu sorunlar hem aileye ve erişkin hayatta çocuğa manevi yük hem de devlete ciddi maddi yüke yol açmaktadır.

Çocukluk çağındaki romatolojik hastalıkların tanı ve tedavisi erişkin çağından farklılıklar göstermektedir. Bu hastaların bir çoğunda kas ve eklem bulgularına ek olarak sistemik bulgular da ortaya çıkmaktadır. Bu hastalıkların tedavi ve izlemleri ekip çalışmasını gerektirir; çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığı üzerine romatolojik hastalıklarda uzmanlaşmış hekim (pediatrik romatolog), fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, göz hastalıkları uzmanı, ortopedi uzmanı, sosyal çalışma uzmanı, hemşire ekibin parçalarıdır.

Çocuk romatolojisi “UEMS”de ayrı bir ihtisas olarak yer almaktadır. Ülkemizdeki iki önemli dernek olan “Türk Pediatri Kurumu” ve “Milli Pediatri Derneği” Bakanlığınıza “pediatrik romatoloji”nin ayrı bir ihtisas olması konsundaki onaylarını ve desteklerini belirtmişlerdir. Ülkemizde de doğan gereksinim nedeniyle iki yıl önce “Çocuk romatoloji derneği” kurulmuştur ve yapılan toplantı/sempozyumlara yüksek katılım dikkat çekicidir. Ülkemizde konu ile ilgilenen hekimler aktif çalışmakta ve dünyada kendilerini duyurmaktadır. Bu nedenle 2007 Avrupa Çocuk Romatoloji kongresi de ülkemizde tarafımızdan düzenlenmiş ve geniş bir katılımla çok başarılı bir kongre olmuştur.

Çocuk Romatolojisine olan ilginin artması ve bu konudaki bilinçlenme ile çocuklarımıza daha iyi hizmet verebilmeyi umuyoruz.

Saygılarımızla,
Çocuk Romatoloji Derneği Yönetim Kurulu.