Çocuk Romatoloji Derneği olağanüstü genel kurul ilanı

Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Tüzük Kurultayı yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 07.03.2022 Salı  günü saat 19:00’da 7. Çocuk Romatoloji Kongresi’nin yapılacağı Antalya/Aksu, Trendy Lara Oteli’nin Toplantı Salonu’nda yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 17.03.2022 Cuma günü saat 19:00’da aynı yerde yapılacaktır.

Sayın üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU

Gündem

1.     Açılış, yoklama ve saygı duruşu,

2.     Başkanlık divanı seçimi,

3.     Yönetim kurulu raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası,

4.     Tüzük değişikliği ve onayı

5.     Tahmini bütçenin görüşülmesi ve onayı,

6.     Ortak çalışmalar ile ilgili bilgi,

7.     Dilek temenniler ve kapanış