Çocuk Romatoloji Derneği Olağan Genel Kurul İlanı

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 05.04.2024 Cuma  günü saat 12:30’da Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi’nde Yunus Müftü Salonu’nda yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 19.04.2024 Cuma günü saat 12:30’da aynı yerde yapılacaktır.

Sayın üyelerimize duyurulur.

Yönetim Kurulu

Gündem

  1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu,
  2. Başkanlık divanı seçimi,
  3. Yönetim kurulu raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası,
  4. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi,
  5. Ortak çalışmalar ile ilgili bilgi,
  6. Dilek temenniler ve kapanış