Yelda Bilginer

Dr. Yelda Bilginer
Dr. Yelda Bilginer
Yelda Bilginer
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Romatoloji Bilim

Dr. Yelda Bilginer, 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başlamış ve 2004 yılında uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. 2004 yılından bu yana Pediatrik Nefroloji ve Romatoloji ünitesinde çalışmalarını sürdüren Bilginer 2008 yılında Pediatri Doçenti ünvanını almıştır. 2007 yılında başladığı Otoinflamatuvar hastalıklar tezsiz yüksek lisans programını 2009 yılında başarıyla tamamlamış, 2012 yılında Pediatrik Romatoloji uzmanı ünvanını almıştır.2014 yılında profesör ünvanını alan Dr. Bilginer, halen Hacettepe Üniversitesi Çocuk Romatoloji Bilim dalında çalışmalarına devam etmektedir.

Çocuk Romatoloji Derneği yönetim kurulu üyeliği ve Avrupa Pediatrik Romatoloji Derneği üyelikleri bulunmaktadır. Çeşitli ulusal ve uluslararası projelerde görev almıştır. Yurt içinde pek çok kongrede konferanslar vermeye davet edilmiştir. ‘Rheumatology’, ‘Pediatrics ın Systemic Autoimmune Diseases’ kitaplarında bölümleri bulunmaktadır. Dr. Yelda Bilginer’in uluslararası hakemli dergilerde 63 yayınına 628 atıfı vardır.