Prof. Dr. Seza Özen

Prıof. Dr. Seza Özen
Prıof. Dr. Seza Özen
Prof. Dr. Seza (İmamoğlu) Özen
Hacettepe Üniv. Tıp Fakültesi Pediatrik Nefroloji ve Romatoloji bilim dallarında
Mezuniyet, ihtisas: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Profesör
1989-1991: Stanford Universitesi Pediatrik departmanında doktora sonrası araştırma uzmanlığı (‘post-doctoral research fellow’), California, ABD

Sorumlulukları

 • Avrupa Romatoloji (EULAR) Yönetim Kurulu Üyesi ve “Pediatrik Romatoloji” temsilcisi 2003-2007
 • Avrupa Pediatrik Romatoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi
 • Çocuk Romatoloji Derneği (ulusal) kurucu Başkanı ve Yönetim kurulu üyesi
 • Uluslararası Otoinflamatuar Hastalıklar Derneği Başkanı
 • Çeşitli Uluslarası Romatoloji ve Nefroloji dergilerinde hakemlik
 • “Pediatrik Otoinflamatuar Hastalıklar” Yüksek Lisans Programı Yürütücüsü
 • Pediatric Research, Nature Reviews Rheumatology ve Current Rheumatology Reports bölüm editörü veya Editörler Kurulu üyesi

Kazandığı ödüller

 • 1982, Hacettepe Üniversitesi Tìp Fakültesi ikincisi
 • 1993, Eczacìbaşı Tıp Teşvik ödülü
 • 1996, Hacettepe Universtiesi Bilim Tesvik ödülü
 • 1998, TUBITAK Tesvik ödülü
 • 1998, TUBITAK Ailevi Akdeniz Atesi ödülü
 • 2010, TUBITAK Bilim ödülü
 • 2013, Bilim Akademisi üyeliği

Çeşitli ulusal ve uluslararası projede görev almış, yürütmüş ve yürütmektedir.

Yurt dışında pek çok kongrede ve bilimsel kurumda konferanslar vermeye davet edilmiştir.

12 referans kitabında (textbook) bölümleri bulunmaktadır (Textbook of Rheumatology 2005, Nelson Textbook of Pediatrics gibi)

Dr Seza Özen’İn 20.12.2016 itibarıyla h indexi 52 dir, uluslarası hakemli dergilerde 379 yayınına 10355 atıfı vardır.