Prof. Dr. Şevket Erbil Ünsal

Prof. Dr. Şevket Erbil Ünsal
Prof. Dr. Şevket Erbil Ünsal
Prof. Dr. Şevket Erbil ÜNSAL
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Profesör, 01/12/2009
Yabancı Dil: İngilizce (KPDS: 82 / 2005 Yılı) Almanca
Lisans: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi , Ağustos 1988
Tıpta Uzmanlık: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Temmuz 1994
Doçent: Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Unvan: Mart 2003 ) (Kadro: Ağustos 2003)
Doçentlik alanı: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Yandal Uzmanlık Alanı: Sağlık Bakanlığı Çocuk Romatolojisi, Ocak 2011
Profesör: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aralık 2009

Lisansüstü öğrenimlerindeki Tez Bilgileri

 1. Tıpta Uzmanlık Tezi: İZMİR’İN ÇEŞME, ALAÇATI VE URLA İLÇELERİNDE BETA TALASEMİ TAŞIYICILIĞI. Prof.Dr. Gülarsu İRKEN , Ağustos 1989 – Temmuz 1994

Yönetilen Tamamlanmış -Tez Danışmanı- olarak Görev Alınan Tez Bilgileri

Yönetilen Tamamlanmış Tıpta Uzmanlık Tezleri

 1. ENTEZİT İLİŞKİLİ ARTRİT TANILI ÇOCUKLARDA MEFV MUTASYON SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI, Dr. Ayla KAÇAR, Ağustos 2011 – Ağustos 2015
 2. FMF HASTALIĞINDA ”HUZURSUZ BACAK SENDROMU”VE BÜYÜME AĞRISI”SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI., Dr. Ayla KAÇAR, Ağustos 2011 – Ağustos 2015
 3. JUVENİL İDİOPATİK ARTRİT’TE SUBKLİNİK İNTESTİNAL İNFLAMASYONUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE FEKAL KALPROTEKTİNİN ROLÜ., Dr. Hatice Ömür BABAYİĞİT, Temmuz 2010 – Temmuz 2014
 4. Juvenil İdiopatik Artrit ve Juvenil Sistemik Lupus Eritematozus’lu hastalarda Otoimmun Tiroidit Sıklığı, Dr. Oğuz Ören, Eylül 2004 – Ağustos 2005

Yönetimi Devam eden -Tez Danışmanı- olarak Görev Alınan Tez Bilgileri

Yönetimi Devam eden Tıpta Uzmanlık Tezleri

 1. JÜVENİL İDİOPATİK ARTRİT’TE MALİYET ETKİLİLİK ORANI, Dr. Bengü SERPEN, Temmuz 2012 -Devam ediyor
 2. Juvenil İdiyopatik Artritli Hastalarda Latent Tüberküloz Enfeksiyonunun Saptanmasında Tüberkülin Deri Testi ile Mycobacterium tuberculosise Özgül Antijenlere Karşı Oluşan Gama İnterferon Ölçümünün Karşılaştırılması, Seçil Arslansoyu Çamlar, Şubat 2009 -Devam ediyor

Makale Yayınları

Doçentlik sonrası Makaleleri

 1. Anık A, Abacı A, Ünsal ŞE, Makay B, “Colchicine resistance and low vitamin D in familial Mediterranean fever”, Renal Failure, 38(2):340-1., 2016, Editöre Mektup, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 2. Makay B, Altuğ Gücenmez Ö, Ünsal ŞE, “Inactive Disease in Enthesitis-related Arthritis: Association of Increased Body Mass Index.”, J Rheumatol, 2016May;43(5):937-43, 2016, Araştırma Makale, SCI, Doçentlik sonrası
 3. S Kizildag, F Dedemoglu, A Anik, G Catli, Kızıldağ S, A Abacı, B Makay, E Böber, E Ünsal, “Association Between Vitamin D Receptor Polymorphism and Familial Mediterranean Fever Disease in Turkish Children”, Biochemical Genetics, 07/Ocak /2016, 2016, Araştırma Makale, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 4. Yesilkaya S, Acikel C, Fidancı BE, Polat A, Sözeri B, Ayaz N, Makay B, Şimşek D, Akıncı N, Özçelik G, Kavukçu S, Emre S, Dönmez O, Delibaş A, Yüksel S, Berdeli A, Poyrazoğlu H, Saldı M, Fidancı K, Çakar N, Peru H, Bakkaloğlu S, Tabel Y, Sarı O, Aydoğan U, Özenç S, Başbozkurt G, Ünsal ŞE, Kasapçopur Ö, Gök F, Özen S, Demirkaya E, “Development of a medication adherence scale for familial Mediterranean fever (MASIF) in a cohort of Turkish children.”, Clin Exp Rheumatol, 33/6/2015, 2015, Araştırma Makale, SCI, Doçentlik sonrası
 5. Yiş U, Polat Aİ, Karaoğlu P, Ayanoğlu M, Ünsal ŞE, Özkütük AA, Kurul SH, “An 11-year-old boy with headache, fever and neck pain”, J Pediatr Neurosci, 44(10):426-432, 2015, Vaka Takdimi, SCI, Doçentlik sonrası
 6. Tatar M, Tuna E, Oğuzhan G, Senturk A, Sozeri B, Aktay Ayaz N, Turgay S, Turanlı M, Makay B, Demirkaya E, Ünsal ŞE, Kasapçopur O, Ozen s, “How Pricing And Reimbursement Policies Affect The Budget Impact of The Treatment of Systemic Juvenile Idiopathic Arthritis In Turkey”, Value in Health, 18/7/A643/2015, 2015, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 7. Makay B, Gücenmez ÖA, Ünsal ŞE, “Response to: mean platelet volume and neutrophil-to-lymphocyte ratio in patients with Henoch-Schonlein purpura.”, Rheumatology International, 34/9/1337/2014, 2014, Editöre Mektup, SCI, Doçentlik sonrası
 8. Makay B, Gücenmez ÖA, Duman M, Ünsal ŞE, “The relationship of neutrophil-to-lymphocyte ratio with gastrointestinal bleeding in Henoch-Schonlein purpura.”, Rheumatology International, 34/9/1323- 1327/2014, 2014, Araştırma Makale, SCI (4 eserde atıf), Doçentlik sonrası
 9. Makay B, Gücenmez ÖA, Duman M, Ünsal ŞE, “Response to: predictive role of neutrophil-to- lymphocyte ratio in Henoch-Schonlein purpura-related gastrointestinal bleeding.”, Rheumatology International, 33/9/1333/2014, 2014, Editöre Mektup, SCI, Doçentlik sonrası
 10. Şahin M, Kır M, Makay B, Keskinoğlu P, Bora E, Ünsal ŞE, Ünal N, “Cardiac autonomic functions in children with familial Mediterranean fever.”, Clin Rheumatol, 2014 Jun 15, 2014, Araştırma Makale, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 11. Murat Şahin, Kır M, Makay B, Keskinoğlu P, Bora E, Ünsal ŞE, Ünal N, “Cardiac autonomic functions in children with familial Mediterranean fever”, Clinical Rheumatology, 2016 May;35(5):1237?1244, 2014, Araştırma Makale, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 12. Anık A, Çatlı G, Makay B, Abacı A, Küme T, Ünsal ŞE, Böber E, “Decreased vitamin D levels in children with familial Mediterranean fever.”, International Journal of Rheumatic Diseases, 17/3/321- 6/2014, 2014, Araştırma Makale, SCI (6 eserde atıf), Doçentlik sonrası
 13. Kılınç G, Alpöz R, Aktan Ş, Ünsal ŞE, Özer E, “Psoriatik eritrodermi ve Juvenil Romatoid Artritli olguda süt dişi dentisyonunda mine hipoplazisi.”, Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg, 2014;24(3): 408-412, 2014, Vaka Takdimi, ULAKBİM, Doçentlik sonrası
 14. Makay B, Kilicaslan SK, Anık A, Bora E, Bozkaya O, Çankaya T, Unsal E, “Assessment of sleep problems in children with familial Mediterranean fever.”, International Jounal of Rheumatic Diseases, Int J Rheum Dis. 2014 Mar 19. doi: 10.1111/1756-185X.12339., 2014, Araştırma Makale, Pubmed, Doçentlik sonrası
 15. Makay B, Ünsal ŞE, Kasapçopur Ö, “Juvenile idiopathic arthritis”, World Journal of Rheumatology, 3/3/16-24/2013, 2013, Review Makale, Index Meducus, Doçentlik sonrası
 16. Yeliz Çağan Appak, Özgür Appak, Özden Anal, Nuran Esen, Seçil Arslansoyu Çamlar, Balahan Makay, Şevket Erbil Ünsal, “Çocuklarda Latent Tüberküloz Tanısında Tüberkülin Deri Testi ve İn Vitro İnterferon-Gama Salınım Testinin Karşılaştırılması”, Türkiye Klinikleri, 33/6/1402-1407/2013, 2013, Araştırma Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
 17. Çağan Appak Y, Appak Ö, Anal Ö, Esen N, Arslansoyu Çamlar S, Makay B, Ünsal ŞE, “Çocuklarda Latent Tüberküloz Tanısında Tüberkülin Deri Testi ve İn Vitro İnterferon-Gama Salınım Testinin Karşılaştırılması”, Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 2013;33(6):1402-7, 2013, Araştırma Makale, ULAKBİM, Doçentlik sonrası
 18. Topçu Y, Akıncı G, Bayram E, Ünsal Ş, Hız Kurul A, “Nörogörüntülemede Multipl Skleroz İle Karışan Bir Hastalık”, Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 2012, Vaka Takdimi, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
 19. Gençpınar P, Makay B, Gattorna M, Caroli F, Ünsal ŞE, “Mevalonate Kinase Deficiency (Hyper IgD Syndrome with Periodic Fever) – Different Faces with Separate Treatments: Two Cases and Review of the Literature.”, Turkish Journal of Pediatrics, 54/6/241-244/2012, 2012, Vaka Takdimi, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 20. Arslan N, Gençpınar P, Makay B, Bora E, Ünsal ŞE, “A pediatric patient with familial mediterranean fever presented with vomiting”, Pediatria Croatica, 56/257-259/2012, 2012, Vaka Takdimi, Yurtdışı Hakemli, Doçentlik sonrası
 21. Erkan Demirkaya, Adem Polat, Türker Türker, Yelda Bilginer, Makay B, Ünsal ŞE, Müferret Ergüven, Hakan Poyrazoğlu, Özgür Kasapçopur, Nuray Ayaz, Harun Peru, Faysal Gök, Cengizhan Açıkel, Seza Özen, “Assessing the effect of ANA positivity on clinical picture of the juvenile idiopathic arthritis in a large cohort of Turkish Ancestry”, Annals of Pediatric Rheumatology, 1/1/112-119/2012, 2012, Araştırma Makale, Index Meducus, Doçentlik sonrası
 22. Çamlar Sa, Makay B, Appak Ö, Appak YC, Esen N, Günay T, Anal Ö, Ünsal E, “Performance of tuberculin skin test and interferon gamma assay for the diagnosis of latent tuberculosis infection in juvenile idiopathic arthritis.”, Clinical Rheumatology, 30/9/1189-1193/2011, 2011, Araştırma Makale, SCI-Expanded (10 eserde atıf), Doçentlik sonrası
 23. Demirkaya E, Özen S, Bilginer Y, Ayaz NA, Makay B, Ünsal E, Ergüven M, Poyrazoğlu H, Kasapçopur Ö, Gök F, Akman S, Balat A, Çavkaytar O, Kaya B, Düzova A, Özaltın F, Topaloğlu R, Besbaş N, Bakkaloğlu A, Arısoy N, Özdoğan H, Bakkaloğlu S, Turker T, “The distribution of juvenile idiopathic arthritis in the eastern Mediterranean: results from the registry of the Turkish Paediatric Rheumatology Association.”, Clinical and Experimental Rheumatology, 29/1/11-116/2011, 2011, Araştırma Makale, SCI (8 eserde atıf), Doçentlik sonrası
 24. Makay B, Emiroğlu F, Ünsal E, “Depression and anxiety in children and adolescents with familial Mediterranean fever”, Clinical Rheumatology, 29/4/375-379/2010, 2010, Araştırma Makale, SCI- Expanded (4 eserde atıf), Doçentlik sonrası
 25. Makay B, Ünsal E, “Does breast-feeding affect severity of familial mediterranean fever?”, Clinical Rheumatology, 28/12/1389-1393/2009, 2009, Araştırma Makale, SCI-Expanded (1 eserde atıf), Doçentlik sonrası
 26. Makay B, Ünsal E, “Altered circadian rhythm: possible trigger of familial mediterranean fever attacks.”, Medical hypotheses, 73/4/630-1/2009, 2009, Editöre Mektup, SCI, Doçentlik sonrası
 27. Makay B, Erge D, Ünsal Ş, Anal Ö, “Common variable immunodeficiency mimicking systemic-onset juvenile idiopathic arthritis”, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 29/3/775-7/2009, 2009, Vaka Takdimi, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 28. Makay B, Türkyılmaz Z, Duman M, Ünsal E, “Mean platelet volume in Henoch-Schönlein purpura:relationship to gastrointestinal bleeding”, Clinical Rheumatology, 28(10);1225-8:2009, 2009, Araştırma Makale, SCI-Expanded (6 eserde atıf), Doçentlik sonrası
 29. Babayiğit Hocaoğlu A, Makay B, Demircioğlu F, Çakmakcı H, Ünsal E, “Subscapular abscess after blunt trauma”, Pediatric Emergency Care, 25/6/399/2009, 2009, Vaka Takdimi, SCI-Expanded (1 eserde atıf), Doçentlik sonrası
 30. Makay B, Ünsal Ş, Anal Ö, Güneş D, Men S, Çakmakcı H, Özer E, “Chronic recurrent multifocal osteomyelitis in a patient with selective immonglobulin M deficiency.”, Rheumatology International (Clinical and Experimental Investigations), 2009; 29(7): 811-815., 2009, Vaka Takdimi, SCI (10 eserde atıf), Doçentlik sonrası
 31. Makay B, Ünsal E, Arslan N, Varni JW, “Health-related quality of life of school-age children with familial mediterranean fever”, Clin Exp Rheumatol, 27(2 suppl 53)/S96-101/2009, 2009, Araştırma Makale, SCI (5 eserde atıf), Doçentlik sonrası
 32. Makay B, Makay Ö, Yenisey Ç, İçoz G, Özgen G, Ünsal E, Akyıldız M, Yetkin E, “The interaction of oxidative stress response with cytokines in the thyrotoxic rat: is there a link?”, Mediators of Inflammation, 30/2009, 2009, Araştırma Makale, SCI-Expanded (10 eserde atıf), Doçentlik sonrası
 33. Makay B, Türkyılmaz Z, Ünsal E, “Mean platelet volume in children with familial mediterranean fever”, Clinical Rheumatology, 28/8/975-8/2009, 2009, Araştırma Makale, SCI-Expanded (38 eserde atıf), Doçentlik sonrası
 34. Makay B, Makay Ö, Ünsal E, “Can we use faecal calprotectin to distinguish abdominal pain of familial mediterranean fever from acute appendicitis?”, Clinical Rheumatology, 28/239-240/2009, 2009, Editöre Mektup, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 35. Makay B, Ünsal E, “Does c-reactive protein play a role in the development of autoimmunity in hashimoto thyroiditis?”, International Immunopharmacology, 9(3)/381/2009, 2009, Editöre Mektup, SCI- Expanded (1 eserde atıf), Doçentlik sonrası
 36. Ünsal E, Makay B, “Intra-articular triamcinolone acetonide injection in juvenile idiopathic arthritis”, Indian Pediatr, 45(12)/995-97/2008, 2008, Araştırma Makale, SCI-Expanded (2 eserde atıf), Doçentlik sonrası
 37. Makay B, Ünsal E, “Noninflamatuar kas iskelet sistemi ağrı sendromları”, Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler, 4/3/122-131/2008, 2008, Review Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
 38. Erbil Ünsal, Oğuz Ören, Koray Salar, Balahan Makay, Ayhan Abacı, Bayram Özhan, Ece Böber, “The frequency of autoimmune thyroid disorders in juvenile idiopathic arthritis.”, The Turkish Journal of Pediatrics, 50(5)/462-5/2008, 2008, Araştırma Makale, SCI-Expanded (5 eserde atıf), Doçentlik sonrası
 39. B.Makay, S.Yılmaz, Z.Turkyilmaz, H.Oren, N.Unal, E.Unsal, “Etanercept for therapy-resistant macrophage activation syndrome”, Pediatr Blood Cancer, 50(2)/119-21/2008, 2008, Vaka Takdimi, SCI (20 eserde atıf), Doçentlik sonrası
 40. Makay B, Ünsal E, “Çocukluk çağının ender görülen vaskülitleri”, Türk Pediatri Arşivi, özel sayı, 43/28- 34/2008, 2008, Review Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
 41. Özbek Z, Makay B, Ünsal E, Durak İ, Güneş D, Anal Ö, Özer E, “Conjunctival involvement in chronic recurrent multifocal osteomyelitis.”, Cornea, 2008; 27(1): 117 – 119., 2008, Vaka Takdimi, SCI (2 eserde atıf), Doçentlik sonrası
 42. Ünsal E, Arlı AÖ, Akman H, “Rhupus arthropathy as the presenting manifestation in Juvenile SLE: a case report”, Pediatric Rheumatology, 5(7)/1-4/2007, 2007, Vaka Takdimi, Index Meducus, Doçentlik sonrası
 43. Şevket Erbil ÜNSAL, “Çocukluk çağında Behçet Hastalığı”, Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi, 3/9/47-49/2007, 2007, Review Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
 44. Ikiz AO, Unsal E, Kirkim G, Erdag TK, Guneri EA, “Hearing loss and middle ear involvement in patients with juvenile idiopathic arthritis”, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 71/1079- 85/2007, 2007, Araştırma Makale, SCI (13 eserde atıf), Doçentlik sonrası
 45. Makay B, Kefi A, Ünsal Ş, “Familial Mediterranean fever in the differantial diagnosis of pediatric acute scrotum”, Ege Tıp Dergisi, 46/2/101-103/2007, 2007, Vaka Takdimi, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
 46. Yılmaz Ö, Kırdar S, Doğan Y, Kavukçu S, Sarıoğlu S, Ünsal E, Bahar İ, Yuluğ N, “Comparison of serum antigliadin and antiendomysium antibodies in patients with familial mediterranean fever”, Turkish microbiological society, 37/2/98-102/2007, 2007, Araştırma Makale, Ulusal Hakemli (2 eserde atıf), Doçentlik sonrası
 47. Ayhan Abacı, Balahan Makay, Erbil Unsal, Mustafa Olguner, Tanju Aktuğ, “An unusual complication of dorsal penile nerve block for circumcision”, Pediatric Anesthesia, 16/1094-1095/2006, 2006, Vaka Takdimi, SCI (4 eserde atıf), Doçentlik sonrası
 48. Akay A, Ünsal E, Özbek A, Baykara B, “Psychosocial aspects of Turkish mothers of children with juvenile idiopathic arthritis”, Rheumatology International, Volume 26, Number 7 / May, 2006, 2006, Editöre Mektup, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 49. Brown VE, Pilkington CA, Feldman BM, Davidson CE, Abinun M, Alessio M, Al-Mayouf S, Apaz M, Armbrust W, Armon K, Artacker G, Silva CA, Astrauskiene D, Avcin T, Balogh Z, Benseler S, Berglind- Dehlin G, Bica B, Breda L, Brunner J, Chikanza I, Claudio L, Corona F, Cortis E, Cuttica R, De Cunto C, Derfalin B, Deslandre C, Dinant H, Dolezalova P, Dracou C, El Miedany Y, Elst E, Ünsal E, “An international consensus survey of the diagnostic criteria for juvenile dermatomyositis (JDM) on behalf of the network for JDM, a working party of the PRES”, Rheumatology International, 45/990-93/2006, 2006, Araştırma Makale, SCI, Doçentlik sonrası
 50. Makay B, Ünsal E, “Juvenil sistemik lupus eritematozus”, Klinik Gelişim, 19/1/24-34/2006, 2006, Review Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
 51. Makay B, Ünsal E, “Juvenil Dermatomiyozit”, Klinik Gelişim, 19/1/36-41/2006, 2006, Review Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
 52. Makay B, Ünsal E, “Juvenil Skleroderma”, Klinik Gelişim, 19/1/42-51/2006, 2006, Review Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
 53. Unsal E, “Pediatrik romatolojide klinik değerlendirme”, romatizma (acta rheumatologica turcica), 21/465- 70/2006, 2006, Review Makale, TÜBİTAK, Doçentlik sonrası
 54. Makay B, Ünsal E, “Lineer skleroderma”, Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi, 15/1/1-11/2005, 2005, Review Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
 55. Unsal E, Yis U, cakmakcı H, Anal O, Havıtcıoglu H, Baran Ö, Canda T, “Limping Child; Hıp Tuberculosis in the Differential Diagnosis”, Pediatric Rheumatology online journal, Vol 2; 4: 350-358- 2004, 2004, Vaka Takdimi, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 56. Doç.Dr. Erbil Ünsal, “Tanı Makalelerinde Eleştirel Değer Biçme”, Modern Tıp Seminerleri, Kanıta Dayalı Tıp Sayısı, 27/18-28/2003, 2003, Review Makale, Hakemsiz Dergi, Doçentlik sonrası

Tıpta Uzmanlık sonrası Makaleleri

 1. Şenocak Ö, Ünsal E, Akalın E, Ergör G, “Interobserver reliability of articular examination in juvenile idiopathic arthritis”, The Turkish Journal of Pediatrics, 45/29-32/2003, 2003, Araştırma Makale, SCI- Expanded (1 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası
 2. Unsal E, Özbek Söylemezoğlu Z, Durak I, Uysal KM, Yazman A, Koyuncuoglu M, Ikiz AO, Anal O, “Eye tuberculosis: atypical presentation in a child.”, Pediatrics in Review, 23(8):283-92/2002, 2002, Vaka Takdimi, SCI-Expanded, Tıpta Uzmanlık sonrası
 3. Ünsal E, Arıcı AM, Kavukçu S, Pırnar T, “Andersson lesion: spondylitis erosiva in adolescents. two cases and review of the literature”, Pediatric Radiology, 32/183-87/2002, 2002, Review Makale, SCI (6 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası
 4. Ünsal E, Gülay Z, Günal İ, “The association of HLA-DR4 antigen with juvenile chronic arthritis and slipped capital femoral epiphysis”, Archives of orthopedic and trauma surgery, 121/571-73/2001, 2001, Araştırma Makale, SCI-Expanded (3 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası
 5. Berk T, Koçak N, Ünsal E, “Uveitis in juvenile arthritis”, Ocular Immunology and Inflammation, 9, 243- 251/ 2001, 2001, Araştırma Makale, SCI-Expanded (8 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası
 6. Çakmakcı H, Kovanlıkaya A, Ünsal E, “Short-term follow-up of the juvenile rheumatoid knee with fat- saturated 3D MRI”, Pediatric Radiology, 31/189-95/2001, 2001, Araştırma Makale, SCI (3 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası
 7. Özdoğan H, Ruperto N, Kasapçopur Ö, Bakkaloğlu A, Arısoy N, Özen S, Uğurlu Ü, Ünsal E, Melikoğlu M, “The Turkish version of childhood health assessment questionnaire (CHAQ) and the child health questionnaire (CHQ)”, Clinical and experimental rheumatology, 19/158-62/2001, 2001, Araştırma Makale, SCI (7 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası
 8. Ünsal E, Büyükgebiz B, Çevik NT, “Assessment of protein energy malnutrition in children with chronic arthritis”, Turkish Journal of Pediatrics, 43/191-5/2001, 2001, Araştırma Makale, SCI-Expanded, Tıpta Uzmanlık sonrası
 9. Erbil Ünsal, “Çocukluk Çağı Romatizmal Hastalıklarına Yaklaşım 2”, Seyir Defteri, Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi Aylık Çalışma Bülteni, 5/15-18, 2000, Review Makale, Hakemsiz Dergi, Tıpta Uzmanlık sonrası
 10. Erbil Ünsal, “Çocukluk Çağı Romatizmal Hastalıklarına Yaklaşım 1”, Seyir Defteri, Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi Aylık Çalışma Bülteni, 4/16-18, 2000, Review Makale, Hakemsiz Dergi, Tıpta Uzmanlık sonrası
 11. Ünsal E, Kılınç O, Kargı A, Çevik NT, “Early assessment of pulmonary involvement in limited scleroderma. A case report.”, Turkish journal of pediatrics, 40/4/603-608/1998, 1998, Vaka Takdimi, SCI-Expanded, Tıpta Uzmanlık sonrası
 12. Çevik NT, Ünsal E, “Akut Romatizmal Ateş, Juvenil Romatoid Artrit, Lyme Artriti. Ne kadar benziyorlar? Ne kadar birbirinden farklılar?”, Galenos, 14/50-62/1998, 1998, Review Makale, Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası
 13. Ünsal E, Uğuz A, Çevik N, “An acute vasculitis resembling polyarteritis nodosa”, Turkish Journal of Pediatrics, 40/603-8/1998, 1998, Vaka Takdimi, SCI-Expanded, Tıpta Uzmanlık sonrası
 14. Ünsal E, Olgun N, Sarıalioğlu F, Çevik N, “Posterior fossa tumor due to viral encephalitis in a child”, Pediatric Radiology, 27/788/89/1997, 1997, Vaka Takdimi, SCI, Tıpta Uzmanlık sonrası
 15. Ünsal E, Eroğlu Y, Büyükgebiz B, Küpelioğlu A, Çevik NT, “A case of juvenile ankylosing spondylitis and crohn’s disease”, Turkish Journal of Pediatrics, 39/277-80/1997, 1997, Vaka Takdimi, SCI-Expanded, Tıpta Uzmanlık sonrası
 16. İrken G, Olgun N, Ünsal E, Altungöz O, Coşkunkan S, Çevik N, “İzmir’in Çeşme Alaçatı ve Urla ilçelerinde Beta Talasemi taşıyıcılığı”, DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 9/26-31/1994, 1994, Araştırma Makale, Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası

Öğrenim Sırasında Makaleler

 1. İrken G, Olgun H, Ünsal E, Kovenlıkaya A, Aktuğ T, Sarıalioğlu F, Çevik N, “Akut lenfoblastik lösemi ve hepatorenal kandidiazis”, DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 8/123-27/1994, 1994, Vaka Takdimi, Ulusal Hakemli
 2. Dirik E, Ünsal E, “Bir Apert sendromu olgusu”, DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 9/16-9/1994, 1994, Vaka Takdimi, Ulusal Hakemli
 3. Büyükgebiz A, Ören H, Ünsal E, Akçoral A, Özen E, Sakızlı M, “A case of mixed gonadal dysgenesis with 45X/ 46XY karyotype and aortic coarctation”, J. Pediatr.Endocrinol, 6(2): 191, 1993, 1993, Vaka Takdimi, SCI (1 eserde atıf)
 4. Özkan H, Köse G, Ünsal E, “Oculocerebral hypopigmentation syndrome (cross syndrome)”, Turkish Journal of Pediatrics, 33/247-52/1991, 1991, Vaka Takdimi, SCI-Expanded (2 eserde atıf)
 5. Ünsal E, Çetingül N, Öztop S, “Heterozigot beta talaseminin ortaya çıkarılmasında ozmotik frajilite testlerinin önemi”, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 28/163-70/1989, 1989, Araştırma Makale, Ulusal Hakemli
 6. Altuğ Gücenmez Ö, Küme T, Makay B, Babayiğit O, Arslan N, Ünsal ŞE,”Evaluation of intestinal inflammation in children with FMF”,”Arthritis Rheumatol, 2016;68 (Suppl 10)”,2016 ACR/ARHP Annual Meeting,, Amerika Birleşik Devletleri, Kasım 2016, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası
 7. betül sözeri, nuray aktay ayaz, ezgi deniz batu, Makay B, sezgin şahin, doğan şimşek, şebnem sare kılıç, kubra ozturk, aysenur pac kılıcaslan, Altuğ Gücenmez Ö, mustafa çakan, zehra serap arıcı,

Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Bildirileri

Doçentlik sonrası Bildirileri

 1. Altuğ Gücenmez Ö, Küme T, Makay B, Babayiğit O, Arslan N, Ünsal ŞE,”Evaluation of intestinal inflammation in children with FMF”,”Arthritis Rheumatol, 2016;68 (Suppl 10)”,2016 ACR/ARHP Annual Meeting,, Amerika Birleşik Devletleri, Kasım 2016, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası
 2. betül sözeri, nuray aktay ayaz, ezgi deniz batu, Makay B, sezgin şahin, doğan şimşek, şebnem sare kılıç, kubra ozturk, aysenur pac kılıcaslan, Altuğ Gücenmez Ö, mustafa çakan, zehra serap arıcı, amra adrovic, fatih kelesoğlu, yelda bilginer, erkan demirkaya, zelal ekinci, ruhan dusunsel, Ünsal ŞE, ozgur kasapcopur, seza ozen, emine sönmez,”the systemıc onset juvenıle ıdıopathıc arthrıtıs natıonal regıstry ın turkey: a prelımınary report”,23rd PReS Congress, İtalya, Ekim 2016, Pediatric Rheumatology Journal by BMC,p161, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası
 3. Kaçar A, Altuğ Gücenmez Ö, Makay B, Ünsal ŞE,”ınvestıgatıng the frequency of restless leg syndrome and growıng paın ın famılıal medıterranean fever”,23rd PReS Congress, İtalya, Ekim 2016, Pediatric Rheumatology Journal by BMC,p252, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası
 4. Makay B, Altuğ Gücenmez Ö, Ünsal ŞE,”the rate of obesıty and overweıght among turkısh chıldren wıth juvenıle ıdıopathıc arthrıtıs”,23rd PReS Congress 2016, İtalya, Ekim 2016, Pediatric Rheumatology Journal by BMC,p 78, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası
 5. Koçak UZ, Bayraktar D, Altuğ Gücenmez Ö, Makay B, Savcı S, Ünsal ŞE,”JIAda Semptomların İdaresinde Kinesiotape Alternatif Bir Yöntem Olabilir Mi Bir Olgu Sunumu”,3. çocuk romatoloji konresi, Serik, Nisan 2016, Annals of Paediatric Rheumatology,147, Doçentlik sonrası
 6. Makay B, Altuğ Gücenmez Ö, Ünsal ŞE,”Entezit İlişkili Artritte İnaktif Hastalık: Artmış Vücut Kitle İndeksi ile İlişki”,3. çocuk romatoloji konresi, Serik, Nisan 2016, Annals of Paediatric Rheumatology,45, Doçentlik sonrası
 7. Altuğ Gücenmez Ö, havva evrengül, selçuk yüksel, Ünsal ŞE,”Vaskülit ile Karışan Nimesulidin Tetiklediği Ayak Parmaklarında Dolaşım Bozukluğu”,3. çocuk romatoloji konresi, Serik, Nisan 2016, Annals of Paediatric Rheumatology,172, Doçentlik sonrası
 8. Altuğ Gücenmez Ö, Makay B, Ünsal ŞE,”İzotretinoin Kullanımına Bağlı Gelişen Sakroiliit”,3. çocuk romatoloji konresi, Serik, Nisan 2016, 161Annals of Paediatric Rheumatology,, Doçentlik sonrası
 9. Bayraktar D, Koçak UZ, Altuğ Gücenmez Ö, Makay B, Savcı S, Ünsal ŞE,”JIA lı Çocuklarda Intraartiküler Kortikosteroid Enjeksiyonları Sonrası Alt Ekstremite Fonksiyonel Sonuçları”,3. çocuk romatoloji kongresi, Serik, Nisan 2016, Annals of Paediatric Rheumatology,146, Doçentlik sonrası
 10. Kaçar A, Altuğ Gücenmez Ö, Makay B, Ünsal ŞE,”Ailesel Akdeniz Ateşli Çocuklarda Büyüme Ağrısı ve Huzursuz Bacak Sendromu Ölçütlerinin Araştırılması”,3 çocuk romatoloji kongresi, Serik, Nisan 2016, Annals of Paediatric Rheumatology,129, Doçentlik sonrası
 11. Güneş D, Altuğ Gücenmez Ö, Pektanç M, Bakır Üstündağ G, Makay B, Ünsal ŞE,”Sistemik Juvenil İdiopatik Artrit : Olgu Sunumu”,3. çocuk romatoloji kongresi, Serik, Nisan 2016, Annals of Paediatric Rheumatology,90, Doçentlik sonrası
 12. Altuğ Gücenmez Ö, Küme T, Makay B, Babayiğit O, Arslan N, Ünsal ŞE,”Ailesel Akdeniz Ateşi tanılı çocuklarda intestinal inflamasyonun değerlendirilmesi.”,III. Çocuk Romatoloji Kongresi, Antalya, Nisan 2016, Annals of Paediatric Rheumatology,35, Doçentlik sonrası
 13. Gücenmez ÖA, Ateşoğlu M, Makay B, Ünsal ŞE,”İki Yaş Altı Juvenil Dermatomyozitte Tanı, Tedavi, Klinik Gidiş”,3. Çocuk Romatoloji Kongresi, Antalya, Nisan 2016, Annals of Paedriatric Rheumatology,102, Doçentlik sonrası
 14. Şirin Köse S, Altuğ Gücenmez Ö, Serpen B, Anal Ö, Ünsal ŞE,”ATAKSİ TELENJİEKTAZİ VE JÜVENİL İDYOPATİK ARTRİT BİRLİKTELİĞİ”,3. ÇOCUK ROMATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Nisan 2016, Annals of Paedriatric Rheumatology,162, Doçentlik sonrası
 15. Makay, Köse E, Ünsal ŞE, Solyom A, Arslan N,”Farber hastalığında tosilizumab kullanımı: olgu sunumu.”,Uluslararası Katılımlı V. Lizozomal Hastalıklar Kongresi, Bodrum, Nisan 2016, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası
 16. Şirin Köse S, Ünsal ŞE, Asilsoy S, Köroğlu TF, Uzuner N, Karaman Ö,”Yaygın Pulmoner Hemoraji ile Seyreden ANCA (-) Vaskülit: İki Olgu Sunumu”,5. pediatri uzmanlık akademisi derneği, Çeşme, Nisan 2016, Doçentlik sonrası
 17. Koçak UZ, İlçin N, Ünsal ŞE,”Gövde kas enduransı adölesan yüzücülerde 200metre yüzme performansı üzerinde rol oynar mı?”,VIII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, Ataşehir, Kasım 2015, Doçentlik sonrası
 18. Gücenmez ÖA, Bayraktar D, Koçak UZ, Makay B, Ünsal ŞE,”PUBLICATION RATES AND FEATURES OF PEDIATRIC RHEUMATOLOGY ABSTRACTS: INVESTIGATION OF EULAR 2009 CONGRESS”,”Annals of Rheumatic Diseases, SAT0516″,EULAR 2015, İtalya, Haziran 2015, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası
 19. Anık A, Çatlı G, Makay B, Abacı A, Küme T, Ünsal ŞE, Böber E,”Decreased vitamin D levels in children with familial Mediterranean fever”,”Hormone Research, P2-D2-706″,52.European Society of Pediatric Endocrinology, İtalya, Eylül 2013, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası
 20. Anık A, Makay B, Çatlı G, Abacı A, Küme T, Ünsal ŞE, Böber E,”Ailesel akdeniz ateşi olan çocuklarda D vitamini düzeyi”,16. Ulusal Pediatik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Samsun, Ekim 2012, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
 21. Topçu Y, Bayram E, Makay B, Ünsal ŞE, Hız AS,”The emergence of relapsing-remitting multiple sklerosis in an adolescent with juvenile ankylosing spondylitis”,24th Annual meeting of European Academy of Childhood Disability, İstanbul, Mayıs 2012, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası
 22. Sakine Kar, Fatih Fırıncı, Ünsal ŞE, Hız AS, Özer E, Güleryüz H, Karaman Ö, Uzuner N,”Pulmoner Kaviter Lezyon Ayırıcı Tanısında Nadir Bir Antite; Nekrotizan Sarkoid Granulomatozis”,7.Ulusal çocuk Astım, Alerji ve Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, Eskişehir, Mayıs 2012, Doçentlik sonrası
 23. Eren S, Sayın O, Makay B, Küme T, Ünsal Ş, Kuralay F, Arslan N,”Relationship of serum ghrelin, leptin, resistin, adiponectin levels with nutritional status and inflammatory determinants in juvenile idiopathic arthritis”,”Pediatric rheumatology, 9/1/70/2011″,18th Pediatric Rheumatology European Society Congress, Belçika, Eylül 2011, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
 24. Makay B, Tuncel T, Uzuner N, Ünsal Ş,”Juvenile idiopathic arthritis and Wegener granulomatosis: causal or casual relationship?”,”Pediatric rheumatology, 9/1/73/2011″,18th Pediatric Rheumatology European Society Congress, Belçika, Eylül 2011, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası
 25. Demirkaya E, Sağlam C, Turker T, Bakkaloğlu S, Makay B, Gülhan B, Acar B, Ayaz N, Dursun İ, Polat A, Kocabıyık C, Gök F, Ünsal Ş, Kasapçopur Ö, Özen S,”Behçet disease: evaluation of clinical manifestations in Turkish children”,”Pediatric rheumatology, 9/1/21/2011″,18th Pediatric Rheumatology European Society Congress, Belçika, Eylül 2011, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası
 26. Baydar M, Şahin E, Alp Aslan A, El Ö, Ünsal E,”Kompleks bölgesel ağrı sendromunda proksimal myofasial ağrı”,”Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 57, Özel Sayı 1:174″,23.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Manavgat, Mayıs 2011, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
 27. Çamlar SA, Makay B, Appak Ö, Çağan Y, Esen N, Günay T, Anal Ö, Ünsal Ş,”Performance of tuberculin skin test and interferon gamma assay fort he diagnosis of latent tubercolosis infection in juvenile idiopathic arthritis”,”Clinical and experimental rheumatology, 29/9/365-464/2011″,17th Pediatric Rheumatology European Society Congress, İspanya, Eylül 2010, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası
 28. Makay B, Akıncı G, Topçu Y, Hız Kurul A, Çakmakcı H, Ünsal Ş,”Behçet’s disease in the differential diagnosis of multiple sclerosis”,”Clinical and experimental rheumatology, 29/9/365-464/2011″,17th Pediatric Rheumatology European Society Congress, İspanya, Eylül 2010, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası
 29. Makay B, Ünsal E,”Anne sütü ailesel Akdeniz ateşi hastalığının ağırlığını etkileyebilir mi?”,45. Türk Pediatri Kongresi, Ürgüp, Haziran 2009, Doçentlik sonrası
 30. Makay B, Türkyılmaz Z, Ünsal E,”Ailesel Akdeniz ateşi tanılı çocuklarda ortalama platelet hacminin değerlendirilmesi”,45. Türk Pediatri Kongresi, Nevşehir, Haziran 2009, Doçentlik sonrası
 31. Makay B, Türkyılmaz Z, Duman M, Ünsal Ş,”Henoch-Schönlein purpurasında ortalama platelet hacmi: gastrointestinal kanama ile ilişki”,45. Türk Pediatri Kongresi, Ürgüp, Haziran 2009, Doçentlik sonrası
 32. Ergör A, Taşkıran C, Musal B, Akalın E, Ünsal E,”Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 6 Eğitim Programı İyileştirme Çalışmaları”,Tıp Eğitiminde Akreditasyon ve Program Değerlendirme Sempozyumu, Denizli, Haziran 2009, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
 33. Makay B, Demircioğlu F, Duman M, Ünsal Ş,”Dutch type periodic fever in a Turkish infant also having MEFV mutation”,15th Paediatric Rheumatology European Society Congress, İngiltere, Eylül 2008, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası
 34. Makay B, Topçu Y, Yılmaz Ş, Ünsal E,”Artritli bir çocukta lösemi düşündürecek ipuçları: olgu sunumları”,44. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, Haziran 2008, Doçentlik sonrası
 35. Makay B, E.Alaygut D, Anal Ö, Ünsal E,”Jüvenil idiyopatik artritli hastalarda tüberkülin deri testi”,44. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, Haziran 2008, Doçentlik sonrası
 36. Makay B, Demirpençe S, Arslan N, Özer E, Ünsal E,”Otoimmun Hepatit ya da sistemik lupus eritematozus? Tanısal bir bilmece”,44. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, Haziran 2008, Doçentlik sonrası
 37. Arslan N, Makay B, Ünsal E,”Splenomegali ile prezente olan ailevi Akdeniz ateşi olguları”,8. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Kayseri, Mayıs 2008, Doçentlik sonrası
 38. Babayiğit A, Ölmez D, Uzuner N, Makay B, Anal Ö, Ünsal E, Karaman Ö,”Adölesan kızda pulmoner nokardiozis”,11. Toraks kongresi, Antalya, Nisan 2008, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
 39. Makay B, Ünsal E, Anal Ö,”Chronic recurrent multifocal osteomyelitis associated with selective IgM deficiency”,14th European Pediatric Rheumatology Congress, İstanbul, Eylül 2007, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası
 40. Düşmez İ, Makay B, Ünsal E, Elmas Y,”Electronic database system instead of paper based documentation for childhood chronic arthritis”,14 th european paediatric rheumatology congress, İstanbul, Eylül 2007, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası
 41. Makay B, E.Alaygut D, Anal Ö, Ünsal E,”Inadequate PPD response in polyarticular and systemic JIA”,14th European Pediatric Rheumatology Congress, İstanbul, Eylül 2007, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası
 42. Makay B, Ünsal E, Anal Ö,”Common variable immunodeficiency mimicking systemic-onset juvenile idiopathic arthritis”,14th European Pediatric Rheumatology Congress, İstanbul, Eylül 2007, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası
 43. E. Ünsal, O. Oren, K. Salar, A. Abacı, B. Özhan, E. Böber,”The frequency of autoimmune thyroid disorders in juvenile idiopathic arthritis and systemic lupus erythematosus”,”Annals of the Rheumatic Diseases, 65/SAT0408/2006″,Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), Hollanda, Haziran 2006, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası
 44. Ünsal E, Ören O, Salar K, Abacı A, Özhan B, Böber E,”Juvenil idiopatik artrit ve sistemik lupus eritematozuslu hastalarda otoimmun tiroidit sıklığı.”,2. National Rheumatic Diseases Congress, Antalya, Nisan 2006, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
 45. B Makay, Ş Yılmaz, Z Türkyılmaz, N Ünal, H Ören, E Ünsal,”Tedaviye dirençli makrofaj aktivasyon sendromunda etanercept”,II. Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Nisan 2006, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
 46. Ünsal Erbil, Ören Oğuz, Salar Koray, Abacı Ayhan, Özhan Bayram, Böber Ece,”Juvenil idiyopatik artirit ve sistemik lupus eritamatazuslu hastalarda otoimmun tiroidit sıklığı”,2.Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, Manisa, Nisan 2006, Doçentlik sonrası
 47. Makay Balahan, Ünsal Erbil, Özbek Zeynep, Durak İsmet, Güneş Dilek,”Kronik Rekürren Multifokal Osteomiyelitte Göz Tutuluşu: İnflamasyonun Yeni Bir Bulgusu mu?”,II. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, Antalya, Nisan 2006, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
 48. E. Ünsal, B. Makay,”Juvenil idiyopatik artritli hastalarda intraartiküler triamsinolon asetonid uygulamasının etkinliği”,II. Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Nisan 2006, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
 49. B. Makay, E. Ünsal, N Arslan, H. Ören,”Splenomegali ayırıcı tanısında ailesel akdeniz ateşi”,II. Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Nisan 2006, Doçentlik sonrası
 50. Makay B, Ünsal Ş, Men S, Çakmakcı H, Özer E, Akçalı Ö, Köse G,”Chronic recurrent multifocal osteomyelitis in the differential diagnosis of JIA”,”Clinical and experimental rheumatology, vol:23, supp:37,82,2005″,XII. European Pediatric Rheumatology Congress, Fransa, Eylül 2005, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
 51. Pekcanlar Akay A, Ünsal E, Özbek A, Baykara B,”Juvenil idiyopatik artriti olan çocukların ailelerinde psikososyal özellikler”,14. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi & 4. Biyolojik Psikiaytri Sempozyumu, Bursa, Nisan 2004, Doçentlik sonrası
 52. Ünsal E, Yis U, Anal Ö, Çakmakçı H, Havıtçıoğlu H, Baran Ö, Canda T,”Çocukluk çağında kalça tüberkülozu: iki vaka sunumu”,26. pediatri günleri, İstanbul, Nisan 2004, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
 53. İkiz A, Ünsal Ş, Kırkım G, Güneri E,”Juvenil Romatoid Artritli Hastalarda Orta ve İç Kulak Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi”,XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 2003, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
 54. İşcan A, Ünsal E, Dirik E, Hüdaoğlu O, Ünalp A,”Ailevi Akdeniz Ateşinde Yanlış Tanı”,5. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Adana, Mayıs 2003, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

Tıpta Uzmanlık sonrası Bildirileri

 1. Arzu BABAYİĞİT, Şevket Erbil ÜNSAL, Handan ÇAKMAKCI, Fatih DEMİRCİOĞLU, Hasan ÇEÇE,”Yedi yaşında bir çocukta omuz ağrısı ve ateşin nadir bir nedeni: subskapuler kas içinde apse”,46. Milli Pediatri Kongresi, Mersin, Ekim 2002, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası
 2. Ünal N, Kösecik M, Ünsal E, Saylam G, Paytoncu Ş, Kır M, Kumtepe S, Akçoral A,”Takayasu arteriti”,45. Milli Pediatri Kongresi, Erzurum, Eylül 2001, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası
 3. Yilmaz Ö, Kirdar S, Doğan Y, Kavukçu S, Sarıoğlu S, Ünsal Ş, Bahar İ, Yulug N,”Comprasion of serum antigliadin, antiendomysium antibodies by IFA and ELISA in patients with Familial Mediterranean Fever”,”Clinical Microbiology and Infection, V:7; supp.1; 180; 2001″,11th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, İstanbul, Nisan 2001, Uluslararası Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası
 4. Koçak N, Berk T, Ünsal E,”Uveitis in juvenil arthritis”,VI. International Symposium On Ocular Inflammation, Istanbul- Turkey, 63, 2000., İstanbul, Haziran 2000, Uluslararası organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası
 5. Şenocak Ö, Ünsal E, Akalın E, Peker Ö,”Juvenile idiopathic arthritis: impact of rehabilitation on clinical outcome”,12th European Congress of Physical Medicine and Rehabilitation, Antalya, Haziran 2000, Uluslararası Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

Öğrenim Sırasında Bildirileri

 1. Büyükgebiz A, Ören H, Ünsal E, Akçoral A, Özen E, Sakızlı M, Aktuğ T,”A Case of Mixed Gonadal Dysgenesis with 45X/46XY Karyotype and Aortic Coarctation”,XXI. Congress of Union of Middle Eastern and Mediterranean Pediatric Societies (UMEMPS), İzmir, Ekim 1993, Uluslararası Hakemli organizasyon
 2. İrken G, Ünsal E, Olgun N, Altungöz O, Çevik NT,”The Prevalence of Thalassemia in Çeşme, İzmir”,XXI. Congress of Union of Middle Eastern and Mediterranean Pediatric Societies (UMEMPS), İzmir, Ekim 1993, Uluslararası Hakemli organizasyon

Kitap ya da Kitap içinde Bölüm/Makale Yazarlığı

Doçentlik sonrası Kitap ya da Kitap içinde Bölüm/Makale Yazarlığı

 1. Uzm.Dr. Özge ALTUĞ GÜCENMEZ,Doç.Dr. Balahan MAKAY,Prof.Dr. Şevket Erbil ÜNSAL, “kollojen doku hastalıkları”, pediatrinin esasları, Edt: tülay erken, tufan kutlı,mehmet satar,emin ünüvar, 978- 605-4949-74-8,(2016), Syf.421-434,Bilimsel kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası
 2. Doç.Dr. Şevket Erbil ÜNSAL, “Juvenile SLE: wolf in a sheep’s clothing”, Current Opinions in Pediatric Rheumatology, Edt: Prof.Dr. Şevket Erbil ÜNSAL, ISBN 13 978-1-59454-871-0,Nova Science Publishers, New York,(2007), p.1-52,Bilimsel kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası
 3. Öğr.Gör.Uz.Dr. Balahan MAKAY,Doç.Dr. Şevket Erbil ÜNSAL, “Localized scleroderma”, Current Opinions in Pediatric Rheumatology, Edt: Prof.Dr. Şevket Erbil ÜNSAL, ISBN 13 978-1-59454-871- 0,Nova Science Publishers, New York,(2007), p.289-309,Bilimsel kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası
 4. İpek Ünsal,Doç.Dr. Şevket Erbil ÜNSAL, “Pulmonary involvement in rheumatic diseases: from children to adulthood”, Current Opinions in Pediatric Rheumatology, Edt: Prof.Dr. Şevket Erbil ÜNSAL, ISBN 13 978-1-59454-871-0,Nova Science Publishers, New York,(2007), p.129-198,Bilimsel kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası
 5. Doç.Dr. Şevket Erbil ÜNSAL, “Andersson lesion in early spondyloarthropathies”, Focus on Arthritis Research, Edt: Frank Columbus, 1-59033-988-6,Nova Science Publishers Inc., New York,(2004), p.23-40,Bilimsel kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası

Tıpta Uzmanlık sonrası Kitap ya da Kitap içinde Bölüm/Makale Yazarlığı

 1. Doç.Dr. Şevket Erbil ÜNSAL, “Pediatrik Romatolojide Muayene”, Pediatri: Kliniğe Giriş, Edt: Prof.Dr.Hasan ÖZKAN,Doç.Dr.Adem AYDIN, 975-441-161-1,DEÜ Rektörlük Matbaası, İzmir,(2001), Syf.171-196,Bilimsel kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Tıpta Uzmanlık sonrası

Başlıca Araştırma Eseri

 1. Ünsal E, Makay B, “Intra-articular triamcinolone acetonide injection in juvenile idiopathic arthritis”, Indian Pediatr, 45(12)/995-97/2008, 2008, Araştırma Makale, SCI-Expanded (2 eserde atıf), Doçentlik sonrası

Görev Aldığı Projeler

 1. “Juvenil idiyopatik artritli hastalarda serum ghrelin, leptin, rezistin ve adiponektin düzeylerinin nutrisyonel durum ve inflamatuvar belirteçlerle ilişkisi”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Doç.Dr. Nur ARSLAN, Tıpta Uzmanlık Tezi Projesi, 2009121, DEÜ BAP Koordinasyon Birimi destekli proje, Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde, Aralık 2009 – Aralık 2011
 2. “juvenil idiopatik artritli hastalarda latent tuberküloz enfeksiyonunun saptanmasında tüberkülin deri testi ile mikobakterium tuberculosise özgül antijenlere karşı oluşan gamma interferon ölçümünün karşılaştırılması”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Prof.Dr. Şevket Erbil ÜNSAL, Tıpta Uzmanlık Tezi Projesi, 2008.KB.SAG.029, DEÜ BAP Koordinasyon Birimi destekli proje, Ocak 2009 – Ocak 2010
 3. “Kemeraltı Esnafının Çalışan Çocukların İstismarı ve İhmali Konusunda Eğitimi”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Doç.Dr. Şevket Erbil ÜNSAL, Münferit Proje, 200769, DEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü destekli proje, Mart 2007 – Mart 2009
 4. “Validation of the Eular/PReS endorsed consensus criteria for the classification of childhood vasculitides”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Alberto Martini, Nicola Ruperto, Münferit Proje, Avrupa Birliği destekli proje, Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde, Şubat 2007 – Şubat 2009
 5. “Methotrxate withdrawal in juvenile idiopathic arthritis”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Nicola Ruperto, Münferit Proje, Avrupa Birliği destekli proje, Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde, Aralık 2006 – Aralık 2007

Bilimsel Yayınlarda Editörlükleri

 1. Bebeğinizin İlk Yılı, Çeviri Kitap Editörlüğü
 2. Current Opinions in Pediatric Rheumatology: a guide for general practitioners and pediatricians. Nova Sci.Publishers, NewYork, 2007., Ders Kitabı Editörlüğü

Bilimsel Yayınlarda Hakemlikleri

 1. Libertas Academica, Libertas Academica merkezi Yeni Zelanda olan “open access” tanımlı bir yayın kuruluşudur. Autralian Research Council, German Research Foundation, National Health and Medical Research Council tanımakta
 2. Turkish Journal of Pediatrics
 3. SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi
 4. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 5. Türkiye Klinikleri Dergisi
 5. Medical Science Monitor

Katıldığı / Görev aldığı Mesleki / Bilimsel / Sanatsal Etkinlikler

 1. 6.Puader Kongresine Katılmak Üzere, Antalya, Nisan 2017(Panelist Olma)
 2. Doçentlik Bilim Sınavına Asil Jüri Üyesi Olarak Katılmak Üzere, Ankara, Mart 2017(Doçentlik Sınavında Jüri Üyeliği)
 3. 13.Uludağ Pediatri Kış Kongresine Katılmak Üzere, Bursa, Mart 2017(Davetli Konuşmacı Olma)
 4. 3.Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresine Katılmak Üzere, Kayseri, Mart 2017(Davetli Konuşmacı Olma)
 5. Jıa Tedavisinde Olgularla Yeni Yaklaşımlar Toplantısına Katılmak Üzere, İstanbul, Kasım 2016(Eğitimci Olarak Düzenleyici)
 6. Acr 2016 Kongresine Katılmak Üzere, Washington, Amerika Birleşik Devletleri, Kasım 2016(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
 7. 17.Ulusal Romatoloji Kongresine Katılmak Üzere, Antalya, Ekim 2016(Davetli Konuşmacı Olma)
 8. Pres 2016 Kongresine Katılmak Üzere, Cenova, İtalya, Eylül 2016(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
 9. 3.Çocuk Romatoloji Kongresine Katılmak Üzere, Antalya, Nisan 2016(Davetli Konuşmacı Olma)
 10. Doçentlik Bilim Sınavına Asil Jüri Üyesi Olarak Katılmak Üzere, İstanbul, Nisan 2016(Doçentlik Sınavında Jüri Üyeliği)
 11. Acr/Arhp 2015 Annual Meetingkongresine Katılmak Üzere, Amerika Birleşik Devletleri, Kasım 2015(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 12. 59.Türkiye Milli Pediatri Kongresine Katılmak Üzere, Antalya, Kasım 2015(Davetli Konuşmacı Olma)
 13. Xvı Ulusal Romatoloji Kongresine Katılmak Üzere, Antalya, Ekim 2015(Oturum Başkanı Olarak Görev Yapmak)
 14. Eular 2015 Kongresine Katılmak Üzere, İtalya, Haziran 2015(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 15. 51.Türk Pediatri Kongresine Katılmak Üzere, İzmir, Mayıs 2015(Davetli Konuşmacı Olma)
 16. Vakalarla Jüvenil Romatid Artrit Hastalığı ve Tocilizumab Konferansına Katılmak Üzere, İzmir, Nisan 2015(Davetli Konuşmacı Olma)
 17. Xııı Ege Romatoloji Günlerine Katılmak Üzere, İzmir, Nisan 2015(Davetli Konuşmacı Olma)
 18. Kanuni Sultan Süleyman Çocuk Sağlığı Günleri Sempozyumuna Katılmak Üzere, İstanbul, Şubat 2015(Davetli Konuşmacı Olma)
 19. Caps/Jia Endikasyon Alanları Workshopuna Katılmak Üzere, İstanbul, Şubat 2015(Eğitimci Olarak Düzenleyici)
 20. Acr Romatoloji Kongresine Katılmak Üzere, Amerika Birleşik Devletleri, Kasım 2014(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 21. Xv. Ulusal Romatoloji Kongresine Katılmak Üzere, Antalya, Ekim 2014(Panel Moderatörlüğü)
 22. Çocukluk Çağı Romatizmal Hastalıkları Seminerine Katılmak Üzere, Muğla, Ağustos 2014(Davetli Konuşmacı Olma)
 23. Il-1 ve Otoenflamatuar Hastalıklar Toplantısına Katılmak Üzere, İzmir, Mayıs 2014(Davetli Konuşmacı Olma)
 24. 2.Çocuk Romatoloji Kongresine Katılmak Üzere, Ankara, Nisan 2014(Davetli Konuşmacı Olma)
 25. Pediatrik Romatoloji Asistan Eğitimi Toplantısına Katılmak Üzere, İzmir, Nisan 2014(Başkan Olarak Düzenleyici)
 26. ” Otoinflamatuar Hastalıklar:Il-1’İn Patogenezdeki Yeri ve Olgularla Tartışma” Konulu Panel’E Katılmak Üzere, İzmir, Kasım 2013(Davetli Konuşmacı Olma)
 27. ” Acr 2013 Annual Meeting” E Katılmak Üzere, Amerika Birleşik Devletleri, Ekim 2013(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 28. ” Pres 2013 Kongresi” Ne Katılmak Üzere, Slovenya, Eylül 2013(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
 29. ” Xıv. Ulusal Romatoloji Kongresi” Ne Katılmak Üzere, İzmir, Eylül 2013(Davetli Konuşmacı Olma)
 30. ” Autoınflammatıon 2013 ” Görevlendirmesine Katılmak Üzere, İsviçre, Mayıs 2013(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
 31. “Peadiatrik Romatoloji Danışma Kurulu” Toplantısına Katılmak Üzere Görevlendirilmesi., Ankara, Nisan 2013(Panelist Olma)
 32. ” Pediatrik Romatolojide Kas İskelet Sistemi Ultrasonografisi” Workshopuna Katılmak Üzere, Ankara, Nisan 2013(Davetli Konuşmacı Olma)
 33. ” 10. Türk Romatoloji Sempozyumu” Na Katılmak Üzere Görevlendirimesi, Muğla, Nisan 2013(Davetli Konuşmacı Olma)
 34. ” Outcome Measures İn Paediatric Rheumatology” Sempozyumuna Katılmak Üzere, Ankara, Kasım 2012(Davetli Konuşmacı Olma)
 35. ” (Acr) Annual Meeting” Kongresine Katılmak Üzere, Amerika Birleşik Devletleri, Kasım 2012(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 36. ” 13. Ulusal Romotoloji Kongresi” Ne Katılmak Üzere Görevlendirilmesi, Antalya, Ekim 2012(Davetli Konuşmacı Olma)
 37. ” Türk Romotoloji Derneği Toplantısı” Na Katılmak Üzere, İstanbul, Eylül 2012(Yürütme Kurulu Üyesi Olarak Düzenleyici)
 38. Ilaris Danışmanlık Kurulu Toplantısı’Na Danışma Kurulu Üyesi Olarak Düzenleyici Göreviyle Katılmak Üzere, İstanbul, Aralık 2011(Danışma Kurulu Üyesi Olarak Düzenleyici)
 39. ” Çocuk Romotoloji Derneği Yönetim Kurulu Toplantısı” Na Yürütme Kurulu Üyesi Olarak Katılmak Üzere, Ankara, Kasım 2011(Yürütme Kurulu Üyesi Olarak Düzenleyici)
 40. ” 18. Avrupa Çocuk Romotolojisi Kongresi “, Belçika, Eylül 2011(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
 41. ” Çocuk Romotolojisi Müfredat Tamamlama ve Standartları Belirleme Çalıştayı”, Ankara, Haziran 2011(Düzenleme Kurulu Üyesi Olarak Düzenleyici)
 42. ” 2 Nd Paediatric Rheumatology European Society (Pres) Fellow Course “, Antalya, Nisan 2011(Davetli Konuşmacı Olma)
 43. “17 Th Pdiatrik Rheumatology European Society Congress”, İspanya, Eylül 2010(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
 44. Autoinflammatory Syndromes In Children And Adolescents’E Katılmak Üzere, Almanya, Mayıs 2010(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 45. “3.Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi”, İzmir, Mart 2010(Davetli Konuşmacı Olma)
 46. “Yeni Pfızer. İnflamasyon. Yeni Gelecek”, İstanbul, Şubat 2010(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 47. “Sağlık Bakanlığı-Uzmanlık Eğitimimüfredatı,Standartları ve Rotasyon Alan ve Sürelerinin Belirlenmesi Çalıştayı”, Antalya, Ocak 2010(Eğitimci Olarak Düzenleyici)
 48. ” X.Ulusal Romatoloji Kongresi”, Antalya, Ekim 2009(Davetli Konuşmacı Olma)
 49. “Antalya Milli Pediatri Derneği” Toplantısı, Antalya, Mayıs 2009(Davetli Konuşmacı Olma)
 50. Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği Toplantısı, İzmir, Nisan 2009(Davetli Konuşmacı Olma)
 51. 1.Pres Fellow Course Paneline Katılmak Üzere, Antalya, Nisan 2009(Panelist Olma)
 52. Sjıa Da Canakinumab Etkinlik Araştırması Seminerine Katılmak Üzere, Almanya, Nisan 2009(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 53. Hla Class I Associated Diseases Konulu Seminer, İstanbul, Nisan 2009(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 54. “Sağlıkta ve Romatizmal Hastalıklarda T Hücreleri” Konulu Toplantı, Ankara, Mart 2009(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 55. Deü Tıp Fakültesi 10. Pediatri Günleri, İzmir, Mart 2009(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 56. 15th Paedıatrıc Rheumatology European Socıety Congress, İngiltere, Eylül 2008(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
 57. “Çocuk Romatoloji Eğitim Kursu”, Bolu, Haziran 2008(Eğitimci Olarak Düzenleyici)
 58. Çocuk Romatolojide Medyada Sözcülük Semineri, İstanbul, Haziran 2008(Davetli Konuşmacı Olma)
 59. “Çocuk Romatoloji Derneği Bilimsel Proje Değerlendirmeleri” Konulu Toplantı, İstanbul, Mayıs 2008(Eğitimci Olarak Düzenleyici)
 60. Deü Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Bahar Günleri, İzmir, Mayıs 2008(Düzenleme Kurulu Üyesi Olarak Düzenleyici)
 61. “Çocukluk Çağı Romatizmal Hastalıkları’Nda Ayırıcı Tanı ve Tedavi”, Aydın, Mayıs 2008(Davetli Konuşmacı Olma)
 62. Çocuk Romatoloji Derneği Toplantısı, Ankara, Nisan 2008(Yürütme Kurulu Üyesi Olarak Düzenleyici)
 63. “Semptomdan Teşhise, Teşhisten Tedaviye”Konulu Toplantı, Denizli, Nisan 2008(Davetli Konuşmacı Olma)
 64. Deü Tıp Fakültesi 9. Pediatri Günleri, İzmir, Mart 2008(Davetli Konuşmacı Olma)
 65. Kanıta Dayalı Tıp ve Eleştirel Değer Biçme Kursu, İzmir, Şubat 2008(Eğitimci Olarak Düzenleyici)
 66. “Çocukluk Hastalıklarına Bütüncül Yaklaşım (Imcı) Programı”, Ankara, Kasım 2007(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 67. “3rd Turkish – Greek Rheumatology Days” Konulu Sempozyuma Katılmak Üzere, Aydın, Eylül 2007(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 68. Taska Dayalı Öğrenim, İzmir, Eylül 2007(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 69. 14th European Pediatric Rheumatology Congress, İstanbul, Eylül 2007(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
 70. 14. European Pediatric Rheumatology Congress, İstanbul, Eylül 2007(Oturum Başkanı Olarak Görev Yapmak)
 71. Pediatrik Romatoloji Günleri, Kayseri, Şubat 2007(Davetli Konuşmacı Olma)
 72. Deütf 8. Pediatri Günleri, İzmir, Ocak 2007(Düzenleme Kurulu Üyesi Olarak Düzenleyici)
 73. Kanıta Dayalı Tıp ve Eleştirel Değer Biçme Kursu, İzmir, Aralık 2006(Eğitimci Olarak Düzenleyici)
 74. Kanıta Dayalı Tıp ve Eleştirel Değer Biçme Kursu, Adana, Mayıs 2006(Davetli Konuşmacı Olma)
 75. 2. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, Antalya, Nisan 2006(Davetli Konuşmacı Olma)
 76. Kanıta Dayalı Tıp ve Tanı Makalelerinde Eleştirel Değer Biçme, İzmir, Şubat 2006(Eğitimci Olarak Düzenleyici)
 77. Çocuk Romatoloji Derneği Toplantısı ve Eğitim Kursu, İzmir, Aralık 2005(Oturum Başkanı Olarak Görev Yapmak)
 78. Deütf 7. Pediatri Günleri, İzmir, Aralık 2005(Düzenleme Kurulu Üyesi Olarak Düzenleyici)
 79. Iıı. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Eylül 2005(Düzenleme Kurulu Üyesi Olarak Düzenleyici)
 80. Xıı. Pediatric Rheumatology Congress, Annual Scientific Meeting Of Pres, Education And Training Committee, Versailles-Paris, Fransa, Eylül 2005(Düzenleme Kurulu Üyesi Olarak Düzenleyici)
 81. I.Pediatrik Romatoloji Eğitim Sempozyumu, Ankara, Nisan 2005(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
 82. Deü Tıp Fakültesi Vıı. Pediatri Günleri, İzmir, Aralık 2004(Davetli Konuşmacı Olma)
 83. Vıı. Pediatri Günleri, İzmir, Aralık 2004(Davetli Konuşmacı Olma)
 84. Çocukluk Çağı Artritlerinde Ayırıcı Tanı, İzmir, Aralık 2004(Davetli Konuşmacı Olma)
 85. Tanı Makalesinin Eleştirel Değerlendirilmesi, İzmir, Mayıs 2004(Eğitimci Olarak Düzenleyici)
 86. Kanıta Dayalı Tıp ve Eleştirel Değer Biçme Kursu, İzmir, Mayıs 2004(Eğitimci Olarak Düzenleyici)
 87. Kanıta Dayalı Tıp ve Eleştirel Değer Biçme Kursu, İzmir, Mart 2004(Eğitimci Olarak Düzenleyici)
 88. Tanı Makalesinin Eleştirel Değerlendirilmesi, İzmir, Mart 2004(Eğitimci Olarak Düzenleyici)
 89. Deü Tıp Fakültesi V. Pediatri Günleri, İzmir, Aralık 2003(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 90. Iso 9000 ? 2000 Kalite Belgelendirilmesi Kursu, İzmir, Ekim 2003(Workshop(Çalıştay) etkinliğine çalışan olarak katılım)
 91. 10th European Pediatric Rheumatology Congress, Stresa, İtalya, Ekim 2003(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 92. Kanser ve Klinik Beslenme Kursu, İzmir, Mayıs 2003(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 93. Çocukluk Çağı Artritlerine Yaklaşım ve Ayırıcı Tanı, İzmir, Mayıs 2003(Panelist Olma)
 94. Çocukluk Çağı Artritlerinde Ayırıcı Tanı-Konferans Olgu Örnekleri Ile Interaktif Panel, İzmir, Mayıs 2003(Panelist Olma)
 95. Çocuk İstismarı Sempozyumu (Uluslar Arası Katılımlı), İzmir, Mayıs 2003(Oturum Başkanı Olarak Görev Yapmak)
 96. Tanı Makalesinin Eleştirel Değerlendirilmesi, İzmir, Nisan 2003(Eğitimci Olarak Düzenleyici)
 97. Kanıta Dayalı Tıp Kursu ? Asistan Eğitimi, İzmir, Nisan 2003(Eğitimci Olarak Düzenleyici)
 98. 46. Milli Pediatri Kongresi ?Pediatride Yenilikler ve Standartlar?, Mersin, Ekim 2002(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 99. Çocuk İstismarı Konusunda Hastane Bazında Organizasyon, İzmir, Mart 2002(Panelist Olma)
 100. Efüzyonlu Otitis Media ve Ventilasyon Tüpü Uygulamaları, İzmir, Mart 2002(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 101. Kanıta Dayalı Tıp Kursu, Öğretim Üyeleri Eğitimi, İzmir, Mart 2002(Eğitimci Olarak Düzenleyici)
 102. Andersson Lezyonu. Spondylitis Erosiva: Olgu Sunumu ve Tartışması, İzmir, Şubat 2002(Eğitimci Olarak Düzenleyici)
 103. Çocuk İstismarı ve İhmali”, Hsa 615 Ana-Çocuk Sağlığı Sorunları, İzmir, Ocak 2002(Davetli Konuşmacı Olma)
 104. Vı. Ege Romatoloji Günleri, İzmir, Ekim 2001(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 105. Taska Dayalı Öğrenim Kursu, İzmir, Ekim 2001(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 106. 37. Türk Pediatri Kongresi, İzmir, İzmir, Mayıs 2001(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 107. İmmun Sistemde Güncel Bilgiler ve İmmünizasyon, İzmir, Şubat 2001(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 108. Dokuz Eylül Üniversitesi Iıı. Pediatri Günleri Sempozyumu, İzmir, Kasım 2000(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 109. Familial Mediterranean Fever, Iı. International Conference, Antalya, Mayıs 2000(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 110. Çocukluk Çağı Romatizmal Hastalıklarına Yaklaşım, İzmir, Nisan 2000(Davetli Konuşmacı Olma)
 111. Probleme Dayalı Öğrenim Kursu, İzmir, Şubat 2000(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 112. Dokuz Eylül Üniversitesi Iı. Pediatri Günleri Sempozyumu, İzmir, Kasım 1999(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 113. Iı. Ulusal Pediatrik Nefroloji Kongresi ve Pediatrik Romatoloji Kursu, Ankara, Ekim 1999(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
 114. West Midlands Regional Core Education Programme For Specialist Registrars In Paediatricspostgraduate Centre, Birmingham Heartlands Hospital, Birmingham, İngiltere, Haziran 1999(Eğitimci Olarak Düzenleyici)
 115. Kronik Artritli Çocuklarda Eklem Muayenesinin Özellikleri ve Çocuğa Yaklaşım? Hasta Başı Demonstrasyon Ile Kıdemli Pediatri Asistanlarının Eğitimi, Birmingham, İngiltere, Haziran 1999(Eğitimci Olarak Düzenleyici)
 116. The 6th European Paediatric Rheumatology Congress Scottish Exhibition And Conference Centre, Glasgow, Scotland, Glasgow, İskoçya, Haziran 1999(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
 117. The European League Against Rheumatism (Eular) Xıvth Congress Scottish Exhibition And Conference Centre, Glasgow, Scotland, Glasgow, İskoçya, Haziran 1999(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
 118. Development Of An Early Arthritis Clinic For Children: Prospektif Araştırma Sunumu ve Tartışması., Birmingham, İngiltere, Nisan 1999(Eğitimci Olarak Düzenleyici)
 119. Royal College Of Paediatrics And Child Health (Rcpch) 3rd Spring Meetinguniversity Of York, Birmingham, İngiltere, Nisan 1999(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 120. Evidence Based Medicine: Cyclosporine-A In Jıa, Birmingham, İngiltere, Mart 1999(Eğitimci Olarak Düzenleyici)
 121. The 9th Meeting Of West Midlands Rheumatology Forum, City Hospital, Birmingham, İngiltere, Aralık 1998(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 122. Dokuz Eylül Üniversitesi I. Pediatri Günleri Sempozyumu, İzmir, Kasım 1998(Düzenleme Kurulu Üyesi Olarak Düzenleyici)
 123. Skleroderma, Çeşitli Formları ve Paramedikler Için Yaklaşım, Birmingham, İngiltere, Kasım 1998(Eğitimci Olarak Düzenleyici)
 124. Autumn Meeting, Kent Postgraduate Medical Centre, Kent And Canterbury Hospital, Birmingham, İngiltere, Ekim 1998(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 125. Midland Rheumatology Society, 26th Annual General Meeting Heartlands Hospital, Birmingham, İngiltere, Ekim 1998(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 126. Osteoporoz ve Sistemik Lupus Eritematoz, Iv. Ege Romatoloji Günleri, Aydın, Ekim 1997(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 127. Iv. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Nutrisyon Sempozyumu, İzmir, Ekim 1997(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 128. 5th European Conference On Pediatric Rheumatology, Garmisch-Partenkirchen, München, Almanya, Ekim 1997(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 129. Iı. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, İzmir, Ekim 1997(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 130. Pürülan Menenjit Tanı ve Tedavisinde Yenilikler, Meslek İçi Eğitim Semineri, İzmir, Şubat 1997(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 131. Romatolojik Olguya Klinik Yaklaşım ve Laboratuar Yöntemlerinin Değerlendirilmesi Kursu, Denizli, Kasım 1996(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 132. 8th Mediterranean Congress Of Rheumatology, İstanbul, Haziran 1996(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 133. Çocukluk Çağının Romatizmal Hastalıkları, İzmir, Kasım 1995(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 134. Beta Talasemi Eğitim Kursu, İzmir, Mart 1992(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 135. Xxxııı. Milli Pediatri Kongresi, Bursa, Ekim 1989(İzlenimci – Katılımcı Olarak)

Çeviri Çalışmaları

 1. İngilizce’den Türkçe’ye Kitap içi Bölüm Çevirisi : Kanıta Dayalı Tıp: Kanıta Dayalı Tıpı Öğretme ve Pratik Yapma Yöntemleri, Editör: GÜL Ergör, Bölüm yazarları: Doç.Dr. Şevket Erbil ÜNSAL, Doç.Dr. Özgür Aslan, 2008
 2. İngilizce’den Türkçe’ye Kitap içi Bölüm Çevirisi : Bebeğinizin ilk yılı, 2008

Kazanılan Ödül Bilgileri

 1. “TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı C1 tipi Yayın Teşvik Ödülü”, TÜBİTAK, Yayın Teşvik Ödülü, Maddi Ödül, Ulusal Düzeyde Ödül, Grup Ödülü, 2002
 2. “TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B1 tipi Yayın Teşvik Ödülü”, TÜBİTAK, Yayın Teşvik Ödülü, Maddi Ödül, Ulusal Düzeyde Ödül, Grup Ödülü, 2002
 3. “Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmaları Teşvik ve Ödüllendirme Kurulu (BATOK), Science Citation Index (SCI) Kapsamındaki Yayınları Teşvik Ödülü”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmaları Teşvik ve Ödüllendirme Kurulu (BATOK), Yayın Teşvik Ödülü, Maddi Ödül, Üniversite Ödülü, Ulusal Düzeyde Ödül, Grup Ödülü, 2002
 4. “TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B1 tipi Yayın Teşvik Ödülü”, TÜBİTAK, Yayın Teşvik Ödülü, Maddi Ödül, Ulusal Düzeyde Ödül, Grup Ödülü, 2001
 5. “Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmaları Teşvik ve Ödüllendirme Kurulu (BATOK), Science Citation Index (SCI) Kapsamındaki Yayınları Teşvik Ödülü”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmaları Teşvik ve Ödüllendirme Kurulu (BATOK), Yayın Teşvik Ödülü, Maddi Ödül, Üniversite Ödülü, Ulusal Düzeyde Ödül, Grup Ödülü, 2001
 6. “Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmaları Teşvik ve Ödüllendirme Kurulu (BATOK), Science Citation Index (SCI) Kapsamındaki Yayınları Teşvik Ödülü”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmaları Teşvik ve Ödüllendirme Kurulu (BATOK), Yayın Teşvik Ödülü, Maddi Ödül, Üniversite Ödülü, Ulusal Düzeyde Ödül, Grup Ödülü, 2001
 7. “Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmaları Teşvik ve Ödüllendirme Kurulu (BATOK), Science Citation Index (SCI) Kapsamındaki Yayınları Teşvik Ödülü”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmaları Teşvik ve Ödüllendirme Kurulu (BATOK),, Yayın Teşvik Ödülü, Maddi Ödül, Üniversite Ödülü, Ulusal Düzeyde Ödül, Grup Ödülü, 2001

Üye olunan Mesleki Bilimsel Sanatsal Kuruluşlar

 1. Sosyal Pediatri Derneği, 2005
 2. Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği, 2004
 3. Ailevi Akdeniz Ateşi Derneği, 2003
 4. Çocuk Romatoloji Derneği, 2003
 5. Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği, 2001
 6. Paediatric Rheumatology International Trials Organisation. (PRINTO), 2000 7. Paediatric Rheumatology European Society. (PRES), 2000
 7. Childrens? Chronic Arthritis Association. (CCAA), 1999
 8. Milli Pediatri Derneği, 1990
 9. Türk Tabipler Birliği İzmir Tabip Odası, 1989

İngilizce dışındaki diğer Yabancı Dil Bilgileri

 1. Almanca

DEÜ Birimlerinde Komisyon ve Kurullarda Görev

 1. Yatay Geçiş Komisyonu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,2003-Devam ediyor
 2. Mezuniyet Komisyonu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,2003-Devam ediyor
 3. Müfredat Hazırlama Komisyonu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,2003-Devam ediyor
 4. kanıta dayalı tıp kurulu, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü,2001-Devam ediyor
 5. Andaç Komisyonu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,2000-Devam ediyor
 6. Bilimsel araştırmaları teşvik kurulu (BATOK), Tıp Fakültesi,2000-Devam ediyor

Görev Yerleri

 1. Profesör : -DEÜ, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Aralık 2009- Devam ediyor
 2. Doçent : -DEÜ, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Ağustos 2003- Aralık 2009
 3. Yardımcı Doçent : -DEÜ, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Ocak 1998-Ağustos 2003
 4. Öğretim Görevlisi : -DEÜ, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Kasım 1995-Ocak 1998
 5. Uzman : -DEÜ, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Aralık 1994- Kasım 1995
 6. Araştırma Görevlisi : -DEÜ, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Ağustos 1989-Eylül 1994
 7. Tabip : GAZIANTEP ARABAN AKBUDAK SAGLIK OCAGI Ocak 1989-Ağustos 1989

Yönetim – İdari Görevleri

 1. Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Nisan 2015-Devam ediyor
 2. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı Başkanı, Temmuz 2014-Devam ediyor
 3. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı Başkanı, Temmuz 2011- Temmuz 2014
 4. Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2006- Haziran 2009
 5. Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2003- Kasım 2006