Prof. Dr. Özgür Kasapçopur

Prof. Dr. Özgür Kasapçopur
Prof. Dr. Özgür Kasapçopur
Prof. Dr. Özgür Kasapçopur
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim. Dalı, Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı
Profesör
Mezuniyet: İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

İş tecrübesi

 • 1986-1991: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Uzmanlık öğrencisi,
 • 1991-1992: Ankara Hava Hastanesi, Askerlik görevi
 • 1992-1994: Saııyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
 • 1994- 2001: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Uzman Doktor
 • 2001-2007: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Doçent Doktor
 • 2007-     : Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Profesör Doktor

Klinik araştırmalarSon 5 yıldaki önemli klinik araştırmaları:

İyi klinik uygulamaları (İKU) ve klinik araştırma konularında alınan eğitimler

 • 2002 yılından bu yana Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Klinik araştırmaar Etik Kurulu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman üyesi ve raportörü
 • 2013 yılından itibaren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkanı
 • 2009 yılında Sağlık Bakanlığının düzenlediği Klinik araştırma Kursu
 • 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 ve 2016 yılında düzenlenen kurslarda eğitici

Araştırmacı olarak katılınan klinik araştırmalar

 • Sistemik jüvenil idyopatik artritte kanakunimab faz II ve III çalışmaları
 • Ailesel Akdeniz ateşinde sıvı kolşisin uygulaması (Faz III)
 • Kolşisine dirençli ailesel Akdeniz ateşinde kanakunimab kullanımı (Faz III)
 • ANCA ilişkili vaskülitlerde ritüksimab kullanımı (Faz III)
 • Otoenflamatuar hastalıklarda kanakunimab kullanımı (Faz III)
 • Sistemik hübenil idyopatik artritte kanakunimab kullanımı (Faz III)
Prof. Dr. Özgür Kasapçopur
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim. Dalı, Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı
Profesör
Mezuniyet: İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi