Balahan Bora Makay

Balahan Bora Makay
Balahan Bora Makay
Doç. Dr. Balahan Bora Makay
Tıp eğitimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır.
2005 yılından bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır. Ocak 2011 tarihinde doçent ünvanı almaya hak kazanmıştır.
Doçent

2013-2016 tarihlerinde YDUS ile girdiği Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı’nda yan dal uzmanlık eğitimini tamamlamış ve mecburi hizmetini Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapmıştır. 2019 yılından bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı’nda tekrar doçent olarak çalışmaya başlamıştır.