Çocuk Romatoloji Uzmanı Kimdir?

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığının bir yan dalı olarak çocuk romatolojisinin bulunması kesinlikle gerekli. Çocuk romatolojisi yaklaşık 20-25 yıldır ABD’de ayrı bir bilim dalı. Avrupa’da da birçok ülkede yine ayrı bir bilim dalı. Giderek genişleyen konuları ve hasta yoğunluğu ile çocuk romatolojisinin artık ayrı bir bilim dalı olma gereği ortaya çıkmıştır. Çocuk polikliniğine başvuran hastaların başvurma nedenlerinin ilk beşi arasında romatizmal hastalıklar vardır. Çocuk romatolojisi şemsiyesi altında yer alan hastalar sıklıkla ortada kalmış hastalar oluyorlar. Birçok kez yanlış müdahaleler sonrası bize ulaşabiliyorlar. Hastalar ilk önce bu bilim dalına gelmeli. Çocuk romatoloji bilim dalları YÖK onayı ile çocuk sağlığı ve hastalıkları ana bilim dalı bünyesinde 2010 yılından itibaren kurulmaya başlamıştır.

Bu konuda yaşanan bir önemli gelişme de şu. Yeni çıkan 2009 tarihli Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nde yer alarak, artık Türkiye’de çocuk romatolojisi bilim dalı diye bir bilim dalı Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edildi. Sanırım önümüzdeki Eylül döneminde yan dal ihtisası için asistanlar alınmaya başlanacak.