Bildiri Gönderimi

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİM KURALLARI ve BİLGİLENDİRME

Tüm bildiriler [email protected] adresine gönderilecektir.

Son bildiri özeti gönderme tarihi 22 Ekim 2023, saat 23:55’e kadar uzatılmıştır. Bu tarihten sonra gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir.

Bildiri metni karakter sayısı 3.000’den fazla olmamalıdır.

İki adet tablo ve bir adet grafik/resim eklenebilir.

Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel bir kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.

İlaç özel isimlerinin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. İlaçların genel (jenerik) isimlerinin kullanılması tercih edilir ve genel isimlerin ilk harfleri büyük yazılmaz.

Yapılan göndermeler bildiri özetinin sonunda dipnot olarak değil metin içerisinde alıntı olarak gösterilmelidir.

Bildiriler hiçbir şekilde geri çekilmeyecektir.

Bildiri gönderildikten sonra bildiride herhangi bir değişiklik (Yazar değişikliği, sunan yazar değişikliği gibi) kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Bildiriler hakkında ilgili yazışmalar bildiriyi sisteme yükleyen yazar ile yapılacaktır.

Bildiriler Kongre Bilimsel Sekretaryası tarafından değerlendirilecektir.

Bildiri sonuçları daha sonra ilan edilecek tarihlerde e-posta adresinize “Bildiri Kabul” olarak gönderilecektir.

Yükleme yapıldıktan sonra bildiri üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

Bildiri gönderimi ile ilgili sorularınız ve daha fazla yardım için Organizasyon Sekretaryası ile iletişime geçiniz.