Çalışma Grupları

Ultrasonografi Çalışma Grubu

Başkanı: Prof. Dr. Betül Sözeri
İletişim/E-posta: drbetulsozeri@gmail.com

Kapilleroskopi  Çalışma Grubu

Başkanı: Prof. Dr. Nuray Aktay Ayaz
İletişim/E-posta: nurayaktay@gmail.com

Lupus Çalışma Grubu

Başkanı: Prof. Dr. Seza Özen
İletişim/E-posta: sezaozen@gmail.com

Vaskülit Çalışma Grubu

Başkanı: Prof. Dr. Betül Sözeri
İletişim/E-posta: drbetulsozeri@gmail.com

Juvenil dermatomyozit Çalışma Grubu

Başkanı: Prof. Dr. Erbil Ünsal
İletişim/E-posta: erbil.unsal@deu.edu.tr

Skleroderma Çalışma Grubu

Başkanları: Prof. Dr. Özgür Kasapçopur & Doç. Dr. Amra Adrovic
İletişim/E-posta: ozgurkasapcopur@hotmail.com & amra.adrovic@istanbul.edu.tr

Otoenflamasyon Çalışma Grubu

Başkanı: Prof. Dr. Yelda Bilginer
İletişim/E-posta: yeldabilginer@yahoo.com

Sistemik JIA -MAS Çalışma Grubu

Başkanları: Prof. Dr. Erbil Ünsal, Prof. Dr. Nuray Aktay Ayaz
İletişim/E-posta: erbil.unsal@deu.edu.tr & nurayaktay@gmail.com

Aşılama Çalışma Grubu

Başkanı: Prof. Dr. Balahan Bora Makay
İletişim/E-posta: bboramakay@yahoo.co.uk

Juvenil spondilit Çalışma Grubu

Başkanı: Prof. Dr. Balahan Bora Makay
İletişim/E-posta: bboramakay@yahoo.co.uk

Pediatrik Romatolojiden Erişkin Romatolojiye Geçiş Yönetimi

Başkanı: Prof. Dr. Betül Sözeri
İletişim/E-posta: drbetulsozeri@gmail.com