İletişim

Hacettepe Üniv Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi
Çocuk Nefroloji-Romatoloji Bilim Dalı
Sıhhiye – ANKARA  06100
TEL: 0.312.3051863 – 3051246